2022 Kiddush Sponsor Calendar at Solon Chabad
Please check the chart below to see if the date that you prefer is available.

  January 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

1 Va'eira    
8 Bo    
15 Beshalach    
25 Yisro    
29 Mishpatim    

 

 February 2022

  Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5 Teruma    
12 Tetzveh    
19 Ki Tisa    
26 Vayakhel


March 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5 Pekudei    
12 Vayikra    
19 Tzav  
26 Shemini    


April 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

2 Tazria    
9 Metzorah    
16 Passover    
23 Passover
   
30 Achrei    

 

May 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

7 Kedoshim    
14 Emor    
21 Behar  Bev & Richard Uria In honor of the Bar Mitzvah of their son, Jordan 
28 Bechukotai    

 

June 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

4 Bamidbar    
11 Naso    
18 Behaalotecha


25 Shelach    

 

July 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

2 Korach    
9 Chukat    
16 Balak

23 Pinchat

30 Matot Maasei
   

  

August 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

6 Devarim    
13 Va'etchanan  
20 Ekev    
27 Re'eh

 

  

September 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

3

Shoftim

   
10 Ki Tzeitzei    
17 Ki Tavo  
 
24 Netzavim

 

October 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

1 Vayeilach    
8 Hazinu  
15 Sukkot    
22 Breishet

29 Noach


 

November 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5 Lech-Lecha    
13 Vayeira    
19 Chayei Sarah

26 Toldot
   

 

December 2022

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

3 Vayeitzei    
10 Vayishlach    
17 Vayeishev

24 Miketz

31 Vayigash