2025 Kiddush Sponsor Calendar at Solon Chabad
Please check the chart below to see if the date that you prefer is available.

  January 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

4 Vayigash    
11 Vayechi    
18 Shemot Helen & Alex Friedman   
25 Vaeira    

 

 February 2025

  Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

1 Bo    
8 Beshalach    
15 Yitro    
22 Mishpatim Michelle & Clark
Miller
 

 

March 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

1 Terumah    
8 Tetzaveh    
15 Ki Tisa    
22 Vayakhel    
29 Pekudei    
 

April 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5 Vayikra    
12 Tzav    
19 Passover    
26 Shemini    

 

May 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

3 Tazriah-Metzorah    
10 Acharei-Kedoshim    
17 Emor    
24 Behar-Bechukotai    
31 Bamidbar    

 

June 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

7 Naso
 
 
14 Behaalotech    
21 Shelach
 
 
28 Korach
 
 

 

July 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5 Chukat    
12 Balak    
19 Pinchas    
26 Matot-Maasei    

  

August 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

2 Devarim    
9 Va'etchanan    
16 Eikev    
23 Re'eh    
30 Shoftim Catherine & Stephen Catino  In honor of the Bar Mitzvah of their son, Caleb

  

September 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

6

Ki-Teiztei

   
13 Ki - Tavo    
20 Nitzavim  
 
27 Vayeilech    

 

October 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

4 Ha'azinu    
11 Sukkot    
18 Breishis    
25 Noach    

 

November 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

1 Lech-lecha    
8 Vayeira    
15 Chayei Sarah    
22 Toldot    
29 Vayeitzei    

 

December 2025

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

6 Vayishlach    
13 Vayeishev    
20 Mikeitz    
27 Vayigash