2026 Kiddush Sponsor Calendar at Solon Chabad
Please check the chart below to see if the date that you prefer is available.

  January 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

3 Vayechi    
10 Shemot    
17 Va'eira    
24 Bo    
31 Beshalach    

 

 February 2026

  Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

7 Yitro    
14 Mishpatim    
21 Terumah    
28 Tetzaveh    

 

March 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

7 KI Tisa    
14 Vayakhel-Pekudei    
21 Vayikra    
28 Tzav    
 

April 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

4 Passover    
11 Shemini    
18 Tazriah-Metzorah    
25 Achrei-Kedoshim    

 

May 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

2 Emor    
9 Behar-Bechukotai    
16 Bamidbar    
22 Shavuot Day 1    
23 Shavuot Day 2 
(Shabbat)
   
30 Naso    

 

June 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

6 Behaalotecha
 
 
13 Shelach    
20 Korach
 
 
27 Chukat-Balak
 
 

 

July 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

4 Pinchas    
11 Matot-Maasei    
18 Devarim    
25 Va'etchanan    

  

August 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

1 Eikev    
8 Re'eh    
15 Shoftim Rachel & Joel Heiser   
22 Ki Teitzei    
29 Ki Tavo    

  

September 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5

Nitzavim-Vayeilech

Catherine & Stephen Catino    In honor of their daughters Bat Mitzvah
12 Rosh Hashanah  
19 Ha'azinu  
 
26 Sukkot    

 

October 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

3 Shemini Atzeret    
12 Breishit    
17 Noach    
24 Lech Lecha    
31 Vayeira    

 

November 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

7 Chayei Sarah    
14 Toldot    
21 Vayeitzei    
28 Vayishlach    

 

December 2026

Date

Parsha

Sponsored By

Occasion

5 Vayeishev    
12 Mikeitz    
19 Vayigash Rabbi Shimon & Mushkie Galperin  
26 Vayechi